De kleinste stad van de wereld: Durbuy

De kleinste stad van de wereld: Durbuy (Ardennen)


Durbuy, gelegen in het zuiden van België, in Wallonië, aan de poorten van de Ardennen is een beroemde en erkende bestemming. Niettemin voert de gemeente sinds enkele jaren een strategie om het toerisme beter te verdelen, de verschillende doelgroepen beter te bereiken en het toerisme in zijn geheel op het grondgebied te herschikken.


Tegelijk met deze ingrepen, werden stappen ondernomen door de gemeentelijke administratie om in nauwe samenwerking met de inwoners en de spelers op toeristisch vlak de kwaliteit te bevorderen. De doelstelling hiervan is tweeledig: de tevredenheid van de klant en duurzame ontwikkeling.

In 2007 werd Durbuy werd uitgekozen als "European tourist destination of excellence", omdat het, naast haar vele toeristische troeven, ook uitstekende inspanningen levert om een echt beleid van duurzaam toerisme op poten te zetten. Dit beleid is erop gericht om alle betrokken actoren te mobiliseren, alle middelen van het grondgebied en toeristische producten te ontwikkelen, de gevolgen van het toerisme te beheren, en een dynamische communicatiebeleid te ontwikkelen, ook via het internet Durbuy.

http://www.durbuy.be/