In het rijk van de bomen…

In het rijk van de bomen…


De provincie Luxemburg wordt niet voor niets de groene provincie genoemd : 50 % van haar oppervlakte is bebost – 229.500 ha ! - , 41% akkers en weiden en slechts 2,5% bebouwde zones…

Vanaf het einde van de Middeleeuwen werd het hout gebruikt als voornaamste energiebron. Het woud was zo groot dat het onuitputtelijk leek, maar in de 19de eeuw waren er reeds toeristen die zich beklaagden over ontboste zones.
Om de economie een nieuw elan te geven, werd besloten het woud te herbebossen met snel groeiende dennenbomen.
Het bergachtige landschap van de provincie Luxemburg, met vooral dennenbomen, is dus ontstaan door de tussenkomst van de mens.
Later werden vooral beuken geplant : zowel de sector van de bosbouw als de wandelaar genieten heden van deze verscheidenheid.
"Vanop een oude Keltische verdedigingsplaats beeld ik me de Ardennen in zoals ze er in de oudheid uitzagen : hier en daar kleine gehuchten en vooral diepe wouden die gevreesd werden door de Romeinse invaller.
De mens heeft deze wouden mettertijd omgevormd : ontbossing, herbebossing, het planten van andere boomsoorten…. Ik hou van deze sfeer met gehuchten, dorpen en kleine steden, weilanden, akkers, kleine wegen,…"
"Diep in het bos gebruikt een trekpaard al zijn krachten om een boomstronk uit de modder te trekken… de prestatie van een atleet waard !
Het verwondert mij niet dat talrijke bezoekers deze mooie Ardense paarden komen bewonderen tijdens wedstrijden. De paarden en hun begeleiders werken daar waar geen enkele machine zich durft te wagen. Met hoeveel zijn ze nog ? Een honderdtal misschien …"

http://www.ftlb.be/nl/ardenne/indexarb.php?