Wild leven…

Wild leven…


Belgisch Luxemburg bestaat grotendeels uit wouden en bossen, maar er zijn eveneens talrijke beken en rivieren, meren, en zelfs veenachtige zone’s op de hoogvlaktes…
De gevarieerde flora biedt zowel weelderige plantensoorten – wilgenroosjes, heide,… - als zeer zeldzame soorten – orchidee, gentiaan,..
Het hert is hier koning. Het burlen van de herten in de herfst is echt indrukwekkend.
Het bos is ook de schuilplaats van de reeën en enkele damherten. Het everzwijn verplaatst zich altijd voorzichtig in groep.
Beren zijn voorgoed verdwenen uit de bossen van Belgisch Luxemburg, lynxen komen stilletjes aan terug - zoals misschien ooit de wolven ? - andere dieren hebben hier gebruik van gemaakt om de velden en bossen in te nemen : de vos, de wilde kat en de das.
Op sommige plaatsen stelt men de zeldzame aanwezigheid van de otter en de bever vast.
Maar ook zonder hen zijn de rivieren geanimeerd : ijsvogels, waterspreeuwen, reigers, eenden,… en in het water : talrijke vissoorten. De provincie Luxemburg is het paradijs voor de hengelaars, al vanaf de XIXde eeuw.
In alle watermilieus zijn er ook kikvorsachtigen en een gevarieerde microfauna aanwezig.
Tenslotte zijn er ook nog talrijke vogelsoorten zoals zangvogels, roofvogels, waadvogels, zwemvogels,… en vooral de prachtige zwarte ooievaar, de grote raaf, de notenkraker en trekvogels zoals de kraanvogels.

http://www.ftlb.be/nl/ardenne/indexvie.php?