Jacht in de Ardennen

Jacht in de ardennen

In de grote bossen van de Ardennen wordt vooral gejaagd op drie soorten groot wild: herten, everzwijnen en reeën.

In sommige zeldzame bossen komt daar ook wilde steenschapen en damherten bij.
De omstandigheden waardoor deze grote dieren op natuurlijke wijze in aantal worden beperkt, bestaan in onze streken al lang niet meer (roofdieren, sterfte door strenge winters)..

De gele borden geven u informatie over de jachtkalender van het seizoen.
Zo kunt u al uw herfstwandelingen plannen en jachtgebieden vermijden.
U kunt ook informatie krijgen over jachtdagen bij de afdelingen van de Division Nature et Forêts en bij de toeristische diensten.

De rode borden zijn verbodstekens.
Zij kunnen bijvoorbeeld melden dat er een drijfjacht aan de gang is waarbij jagers in een rij staan langs een tra, een pad of zelfs een baan, wachtend op het wild dat door drijvers en honden wordt verdreven. Het is verboden de dag van de drijfjacht in dat deel van het bos te komen.
De borden kunnen ook wijzen op een periode van sluipjacht of jacht vanuit loerplaatsen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacht_(activiteit)